Hong Kong Tianjin
Address : Rm 1502, 15/F., Nan Dao Comm. Bldg., No. 359-361 Queen’s Road Central, Hong Kong, PRC
Address : No.12 Qin Yuan, 20 The Third Avenue, TEDA, Tianjin, PRC
(Postal Code : 300457)
Tel. : (852) 9835 4778
   
Email : info@macrosynergy.com.hk